Susunan Pengurus PELKAT Persekutuan Kaum Lanjut Usia ( PELKAT PKLU )

GPIB Jemaat ” MANGNGAMASEANG ” Makassar

Periode, 2017 – 2020 :

Jabatan Pelkat – PKLU
Ketua Johni Franklin Tumbelaka
Wakil Ketua Lexy Jacob Supit
Sekretaris Lodewijk Ririhena
Wakil Sekretaris Jopie Sinanu
Bendahara Syamsuddin Tojeng