Jumat, 11 Agustus 2017 – Renungan Pagi

“KEMULIAAN SIRNA KARENA KETIDAKTAATAN”

Seperti buah-buah anggur di padang gurun Aku mendapati Israel dahulu; (ay.10) Kemuliaan diberikan oleh Allah kepada manusia (Mzm. 84:12).

Hosea 9 : 10-17
MINGGU IX SES. PENTAKOSTA
JUMAT, 11 AGUSTUS 2017
RENUNGAN PAGI
KJ.446 : 1,2-Berdoa
Namun kemuliaan manusia tidaklah abadi atau berlangsung untuk selamanya. Kemuliaan manusia dapat rusak dan lenyap, Laksana rumput yang kering dan bunga yang gugur (1Ptr. 1:24). Salah satunya adalah karena manusia melakukan kesalahan fatal yang menutupi banyak sekali kebaikan dan prestasi yang telah diraihnya. Dalam sekejab, seseorang yang semula dikagumi dan dihormatl berubah menjadi bahan tertawaan dan cibiran.

Demikianlah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Semula mereka adalah bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Kehidupan mereka diberkati dengan limpah dan mereka pun dikenal sebagai bangsa pilihan Allah. Akan tetapi kemuliaan membuat Israel Iupa diri dan meninggalkan Allah. Mereka menyembah Baal-Peor dan dewi keaiban (ay. 10).

Allah yang kecewa dan marah terhadap Israel akhirnya menyerahkan Efraim (kerajaan Israel Utara) untuk ditaklukkan oleh bangsa Asyur. Demikianlah kemuliaan Israel lenyap karena ketidaktaatan dan ketidaksetiaan mereka. Sejujurnya, kemuliaan adalah batu ujian bagi manusia. Ada yang berhasil mempertahankan kemuliaannya melalui karya dan teladan yang positif. Namun adapula yang kehilangan kemuliaannya akibat kesombongan dan keserakahannya.

Manakah yang kita pilih? Pilihlah yang pertama! Sebab kemuliaan berasal dari Allah dan harus digunakan untuk memuliakan nama-Nya seperti yang telah Yesus lakukan. Kemuliaan dari Allah tidak melulu tampak melalui jumlah harta dan tingginya jabatan yang kita miliki, melainkan juga tampak melalui kesetiaan, keramahan, kejujuran, ketekunan dan kebaikan hati kita.

KJ.446 : 4
Doa : (Ya Roh Kudus, tolonglah kalni agar tidak Iupa diri karena kemuliaan duniawi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *